Hakkımızda

Şirketimiz : 4 Temmuz 1995 Tarihinde Ömerağa Mahallesi Salkım Sokak Ekşiler İş Hanı No:23/3 İzmit – KOCAELİ adresinde kurulmuş , 26 Temmuz 1995 Tarih ve 3836 sayılıT.Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

İzmit ve Çevresinde kat karşılığı yaklaşık 300 adet sosyal konut, alt yapısı, çevre, sosyal tesis ve diğer eklentileri ile birlikte tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmiştir.

Şirketimiz ; ayrıca İzmit merkezde bulunduğu dönemde Zonguldak İli Alaplı ilçesinde kurulmuş olan Huzur Kent Yapı Kooperatifinin 206 adet Dubleks konut ihalesini birim fiyat esasına göre almış ve süresi içerisinde tamamlayarak hak sahiplerine verilmek üzere kooperatif yönetimine teslim etmiştir.

Şirketimiz ; 17 Mart 1998 tarih 4503 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan şekli ile Zonguldak İli Alaplı İlçesine şirket merkezimiz taşınmıştır.

Şirketimiz ; 1998-2000 yılları arasında Alaplı ve Kdz.Ereğli başta olmak üzere gerek kat karşılığı gerekse kooperatiflere 500 adet civarında sosyal konut, alt yapı, çevre, sosyal tesis ve eklentileri ile birlikte tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmiştir.

Şirketimiz ; 2000-2004 yılları arasında Erdemir Metal İşçileri Yapı Kooperatifine ait olan 106 adet Triblex villa inşaatlarını altyapı, çevre, sosyal tesis, havuz ve eklentileri ile birlikte tamamlayarak kooperatif yönetimine hak sahiplerine dağıtılmak üzere teslim etmiştir.

Şirketimiz ; 2007 yılında Zonguldak merkezde Dedeman Otel ve İş Merkezi inşaatına başlamış ve hızla devam etmektedir. Şirketimiz ; belirtilen imalatları yaparken idari, mali, teknik personel, ekipman, tenis, makine teçhizat ve diğer ekipmanlara sahip olup, her türlü alt ve üst yapı inşaatlarının yanında, köprü, yol, sanat yapıları, kazı, dolgu v.b. inşaat işlerini yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

Şirketimiz : 2011 yılında başladığı Kozlu LaraSu Residans Projesine halen devam etmekte olup proje kalite ve dizayn anlamında öncü niteliği taşımaktadır. 2+1 3+1 ve 4+1 seçenekleri mevcut olup spor kompleksi, yaşam alanları, otopark ve alışveriş merkezi bulunmaktadır.

Şirketimiz 2012 yılında Toki – Sgk Zonguldak İl Hizmet Binasının inşatına başlamıştır..

Hizmetlerimiz

  1. Proje Çözümleri
  2. Modern Yapılar
  3. Hızlı Tasarım Çözümleri
  4. Kentsel Geri Dönüşüm

About Us

Company: July 4, 1995 Street Date Ömerağa Ekşiler Bunch Hani District No: 23/3 Izmit – Kocaeli founded at, 3836 July 26, 1995 Date and sayılıT.Ticaret published in gazette. .

Approximately 300-fold for social housing in and around Izmit, infrastructure, environment, social facilities and other rights owners has delivered complete with attachments.

Our company is located in the center in Izmit also founded the town of Zonguldak Province Alaplı Kent Building Cooperative Peace on the basis of unit price contract for 206 housing units received duplex and completed within the period of co-operative management was delivered to be given to right holders.

Our company Turkey Trade Registry Gazette No. 4503 dated March 17, 1998, published by the shape Alaplı District of Zonguldak Province moved the company headquarters. .

Our company Alapli and Eregli, especially between 1998-2000 and for both times around 500 units of social housing cooperatives, infrastructure, environment, social facilities and rights owners has delivered complete with attachments.

Our company Erdemir Metal Workers Construction Co from 2000-2004 Triplex villa belonging to the construction of the 106 pieces of infrastructure, environment, social facility, complete with swimming pool and plug-ins to be distributed to rights owners co-operative management was delivered. .

Our company Dedeman Hotel and Business Center in the center of Zonguldak in 2007 and quickly began construction continues. Our company manufactures doing the administrative, financial, technical, personnel, equipment, tennis, machinery, equipment and other equipment have all kinds of infrastructure and superstructure construction, as well as bridges, roads, structures, excavation, filling, etc. have done and continue to do the construction work.

Company: started in 2011 is still ongoing Kozlu LaraSu Residence Project constitutes a pioneering project in terms of quality and design. Available in 2 +1 3 +1 and 4 +1 is a sport complex, living quarters, parking and shopping center. .

51Biten Proje Sayısı
2500000Toplam Yapılan İş: m2
2500Toplam Yapılan Daire Sayısı
5Farklı Ülkedeyiz
Language